logo

ZÍSKEJTE AŽ

1.850 KčNAZPĚT

A VYHRAJTE EXKLUZIVNÍ ZÁJEZD DO

Chicaga

PRO DVA

photo

ODHALTE LAMINOVACÍ ZAŘÍZENÍ A SKARTOVAČKY FELLOWES

SKARTOVAČKY SE ZVÝŠENOU ÚROVNÍ BEZPEČNOSTI MICROSHRED A RYCHLÉ LAMINOVACÍ ZAŘÍZENÍ S TECHNOLOGIÍ INSTA-HEAT.
Aktualizováno dne 12:00 / 01-led-2017

Pravidla akce Fellowes Cashback

1. Tato akce platí pro obyvatele Německa, Rakouska, Belgie, Francie, Irska, Lucemburska, Holandska, Švýcarska, Španělska, Itálie, Polska a Velké Británie, České Republiky, Maďarska, Švédska, Dánska, Norska, Finska, kterým je více minimálně 18 let. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci Fellowes a jejich nejbližší rodinní příslušníci, distributoři Fellowes a jejich zaměstnanci a osoby které jsou profesně spojené s touto akcí.

2. Účastníci musí mít bankovní účet ve stejné zemi, ve které žijí.

3. Vstupem do akce účastník souhlasí s pravidly a podmínkami akce a prohlašuje, že četl zásady ochrany osobních údajů Fellowes.

4. Tato nabídka firmy Fellowes zahrnuje vrácení části kupní ceny vybraných výrobků zakoupených ve stanovené době ("doba trvání akce"). Podrobnosti o nabídce včetně výrobků a výše návratu hotovosti jsou zveřejněné na www.fellowes-promotion.com ("webové stránky akce"). Žádosti musí být podány do 45 dnů od data koupě výrobku. Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou brány v úvahu.

5. Akce platí od 01.01.2017 do 30.04.2017 na území  Lucemburska, Španělska, Itálie, Polska, České Republiky, Maďarska, Švédska, Dánska, Norska, Finska.  Akce platí od 01.01.2017 do 04.06.2017 na území Velké Británie, Irska, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska, Francie,  Švýcarska. Akce se vztahuje na následující výrobky Fellowes:

Výrobek:

  • Microshred 450M 675 Kč VRÁCENÍ
  • Microshred 99Ms 1.100 Kč VRÁCENÍ
  • Microshred 225Mi 1.850 Kč VRÁCENÍ
  • Neptune 3A3 500 Kč VRÁCENÍ
  • Venus 2A3 800 Kč VRÁCENÍ

 

Žádosti musí být předloženy nejpozději k 14. 6. 2017

Je možné podat pouze jednu žádost na osobu / firmu / adresu. Každý účastník akce může předložit maximálně 5 skartovaček, za předpokladu, že nákup všech 5 skartovaček je doložený na stejném dokladu o koupi. V tomto případě, prosím, zašlete samostatnou žádost pro každou skartovačku, žádosti by měly být zaslány ve stejný den. Žádosti zaslané jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

6.  Pro účast v této akci musí účastník vyplnit a zaslat celý přihlašovací formulář na internetových stránkách www.fellowes-promotion.com a předložit doklad o nákupu v souladu s Pravidly. Všechny údaje musí být přesné. Účastník není oprávněn převést právo na získání filtru na třetí osobu.

7. Tato nabídka firmy Fellowes zahrnuje vrácení části kupní ceny vybraných výrobků zakoupených ve stanovené době ("doba trvání akce"). Minimální požadovaný objem koupě výrobků, který dovoluje účastnit se akce je 1 kus. Výše náhrady je zveřejněna v propagačním letáku a webových stránkách akce.

8. K platbě dojde pouze pokud účastník poskytne veškerou dokumentaci potřebnou ke zpracování žádosti Cashback.

9.  Žádost musí být zaslána prostřednictvím internetu. Účastník vyplní on-line žádost s podrobnostmi zakoupených výrobků a jeho / její osobní údaje a bankovní údaje nezbytné k provedení platby prostřednictvím Fellowes.

10. Po obdržení úplné žádosti Fellowes, účastník prostřednictvím emailu obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Po úspěšném ověření žádosti, bude výše náhrady do 30 dnů převedena na bankovní účet účastníka. Platby lze provádět pouze na tuzemský bankovní účet. K platbě dojde pouze pokud účastník poskytne veškerou dokumentaci potřebnou ke zpracování žádosti Cashback.

11. Vrácení peněz nemůže být udělen účastníkovi, který:

a) nezískal alespoň 1 kus kvalifikujícího výrobku pro tuto akci v období jejího trvání; a/nebo
b) nevyplnil formulář žádosti on-line; a/nebo
c) nepředložil kopii dokladu o koupi; a/nebo
d) nezaslal svou žádost ve stanovené době; a/nebo
e) nesplnil všechny potřebné kroky včas; a/nebo
f)  koupil zařízení u neautorizovaného prodejce, který prodával prostřednictvím ostatních prodejních kanálů (jak např. eBay, Amazon, Marktplaats)

12. Účastník, který odešle nekompletní žádost, bude mít 7 dnů ode dne odeslání žádosti na předložení požadovaných informací nebo dokumentů. Pokud žádost nebude stále splňovat požadované podmínky, nebudou zaslány peníze zpět.

13.  Úhrada bude provedena až po splnění všech podmínek Pravidel akce.

14. Tato propagační akce nemůže být kombinovaná s jinými propagačními kampaněmi Fellowes.

15. Za účelem splnění podmínek nutných k účasti v akci, musí účastník zakoupit výrobek osobně. Přijetím těchto podmínek, účastník potvrzuje, že je majitelem výrobku, který je bez nároků třetích stran.

16. Účastník může směřovat své dotazy týkající se akce Fellowes a stavu žádosti emailem. Více informací najdete na konci tohoto dokumentu.

17. Fellowes není odpovědný za ztracené, opožděné, poškozené nebo nesprávně odeslané žádosti s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany Fellowes nebo jejích zaměstnanců. Fellowes nenese odpovědnost za technické poruchy hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek nebo jiného typu selhání či poškození.

18. Vzhledem k mimořádným okolnostem mimo kontrolu Pořadatele, si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit akci nebo Pravidla v jakémkoli stadiu propagace. V případě, že takové změny nastanou, Pořadatel se bude snažit minimalizovat jejich dopad na účastníky akce, aby se předešlo zbytečnému zklamání.

19. Osobní údaje zaslané účastníkem při registraci budou použity k organizaci a provádění této akce. Fellowes a jeho zástupci jsou odpovědní za bezpečné uchování, zpracování a předávání osobních údajů účastníků. Na základě registrace účastník souhlasí s těmito podmínkami. Zaškrtnutím příslušného políčka na formuláři, účastníci také souhlasí se zpracováním svých osobních údajů firmou Fellowes a příslušné subjekty k propagaci akce s cílem informovat účastníky o dalších akcích, nových výrobcích a službách. Účastníci mají právo přístupu a editace svých osobních údajů. Za tímto účelem, prosím zašlete informace na emailovou adresu.

20. V průběhu trvání akce, si Fellowes vyhrazuje právo zaslat vám informace ohledně vztahujících a uplatňujících se výrobků a detailů marketingové akce, čímž neporušuje práva účastníků uvedených v předchozím odstavci.

21. Příslušná ustanovení jsou zveřejněny na internetové stránce akce a jsou k dispozici zdarma prostřednictvím emailové adresy uvedené níže v Pravidlech.

22. Fellowes nepředá jinému subjektu osobní údaje účastníka bez jeho souhlasu, s výjimkou Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, což je subjekt určený Fellowes k propagaci akce.

23.  Kontaktní emailová adresa akce - fellowes@promotion-update.com, webové stránky akce - www.fellowes-promotion.com. Tato adresa URL slouží pro on-line registraci žádostí o tuto akci.

24. Originální doklad o koupi musíte uchovat až do kladného vyřízení žádosti a provedení platby na účet určený účastníkem. Fellowes si vyhrazuje právo požadovat předložení originálu dokladu o koupi všech výrobků zakoupených a registrovaných v rámci akce, aby se potvrdila jejich zákonitost.

25. Faktury se nevrací.

26. Pokud je to nutné, účastníci by měli získat povolení od svého zaměstnavatele k účasti v akci. Jakákoli daňová odpovědnost plynoucí z účasti v akci bude účtována účastníkovi.

27. Jakékoli otázky týkající se právního výkladu ustanovení Pravidel budou vycházet z anglického práva, spory týkající se této akce vyřeší Soudy v Anglii a Walesu.

28. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníky zneužívající, zasahující do procesu akce nebo také jednající způsobem, který Pořadatel považuje za porušení podmínek.

29.V případě, že platba bude provedena chybně ze strany Fellowes, v důsledku činností účastníka (záměrných či nikoli), Fellowes požaduje vrácení plateb, a v odůvodněných případech informuje příslušné orgány.

30.  Fellowes rozešle zdarma Pravidla této akce všem zúčastněným osobám.

31. Promoter: Fellowes Ltd, Unit 2 Ontario Drive , New Rossington Doncaster, DN11 0BF, U.K.

Pravidla pro sázka

1. Této akční nabídky se mohou zúčastnit jen osoby plnoleté podle právních předpisů státu, z kterého se přihlašuji.

2. Loterie se mohou zúčastnit účastnici akce cashback, po podání přihlášky do loterie před 26. 7. 2017, kterých přihláška bude řádně podaná. Jedna osoba se může zúčastnit loterie jen jednou.

3.10 srpna se z účastníků loterie vylosuje výherce. Pořadatel akce může přesunout termín losování výherce.

4. Výherce bude informován emailově. Zpráva bude zaslána na adresu uvedenou v přihlášce propagační akce cashback.

5. Vylosovaný výherce musí během 7 pracovních dnů ode dne oznámení výhry, informovat zda výhru přijímá. V případě odmítnuti výhry, bude losován další vítěz. Tento proces se bude opakovat dalších 14 pracovních dnů, a pokud vítěz nebude reagovat, nebude hlavní cena předána.

6. Hlavní cenou je zájezd do Chicaga pro maximálně 2 osoby, kde jedním z účastníků zájezdu musí být vítěz loterie. Účastnici zájezdu musí být plnoletí v souladu s právními předpisy státu, ve kterém bydli. Zájezd je nutné rezervovat nejpozději před koncem září roku 2017. Cesta musí probíhat v období od 1. září do 31. prosince 2017. Let bude rezervován a zaplacen firmou pořádající propagační akci cashback. Firma také provede odbavení zavazadel účastníků. Zájezd bude dlouhý 5/6 hotelových nocí v hotelu zvoleném pořadatelem propagační akce cashback. Hotel se bude naházet v malé vzdálenosti od městského centra. V závislosti na dostupnosti, hotel bude čtyř/pěti hvězdičkový. Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s dvěma postelemi, a se snídaní. Pořadatel akce platí jen ubytování, všechny ostatní náklady zůstávají na straně vítěze.

7. Vítěz musí vlastnit platné doklady umožňující cestování, a také musí si zajistit zdravotní pojištění na dobu trvání zájezdu.

8. Jméno a název státu, ve kterém bydli vítězové loterie, budou zveřejněné na www.fellowes.com v sekci tiskových zpráv ver dnech 10. a 17. srpna 2017.

9. V případě, že to bude zapotřebí, se tato loterie řídí ustanoveními pravidel propagační akce cash back, a to bez jakýchkoliv změn.